Co dává člověku cenu?

V londýnských aukčních síních ­Sotheby’s a Christie’s často probíhají dražby uměleckých děl. Za docela malý obrázek jsou lidé ochotni zaplatit miliony dolarů. Proč? Protože je od Picassa! Ale pokud by se to nevědělo, nikdo by za takový obraz nedal ani tisícovku. V čem tedy tkví cena věcí?


Karel Marx se domníval, že cena věcí je skryta v nich samotných a že je neměnná. V ceně je přece obsažena dělníkova práce a ten má právo být dobře zaplacen, ať pracuje na čemkoli. Na co ale Marx zapomněl? Přehlédl, že hodnota každé věci je určována jen „subjektivně“, a to tím, jestli je o ni zájem. Pro zájemce musí mít větší cenu než peníze, které za ni vydá. Čím větší je o nějakou věc zájem, tím více roste její cena, a naopak.

Kdo má zájem o nás? Někdo řekne, že finanční úřad, ale ten se zajímá jen o naše peníze, ne o nás. Mám na mysli skutečný zájem. Jistý autor napsal: „V celém vesmíru jen Bůh a ďábel mají o nás skutečný zájem. A pak někdo blízký, pokud ho máte.“ Existuje určitý test, na základě kterého poznáte, zda dotyčný, s kterým mluvíte, vás poslouchá s opravdovým zájmem o vaši osobu. V čem test spočívá? Když někomu vyprávíte o své dovolené nebo o zdravotních potížích, sledujte jeho reakci. Pokud vás rychle přeruší a začne: „Jo, tak tam jsme taky byli a teď jsme se právě vrátili z Egypta…“ nebo spustí o svých nemocech, je to znamení toho, že vás moc neposlouchá, a o nějakém zájmu o vás nemůže být ani řeč. Člověk, který má o vás skutečný zájem a má s vámi účast, to projeví otázkami na detaily vaší dovolené nebo nemoci.

Je možné, že nikoho podobného nemáte. Cítíte se být opuštěni celým světem. Pochybujete o tom, že máte ještě pro někoho nějakou hodnotu? Pak byste si měli přečíst výzvu zapsanou v Bibli, v 1. listu Petrově 5,7: Všechny své starosti vložte na něj (našeho Stvořitele), neboť mu na vás záleží!

Není to jen nepodložené tvrzení? Jaká je naše cena – a máme ještě vůbec pro někoho nějakou hodnotu? Kolik lidí nám v posledním měsíci jen tak zatelefonovalo, aby se zeptalo, jak se nám vede, aniž by po nás něco chtělo? I kdyby to nebyl nikdo, Bible nás ujišťuje, že Bůh je ten, pro kterého jsme trvale objektem zájmu. Jak mohu toto tvrzení dokázat?

Podívejte se na první maminku, kterou ve svém okolí uvidíte. Její starost a něžná péče o to maličké, zcela bezmocné dítě je důkazem trvalé Boží péče o člověka. Že i tento mateřský pud uložený Stvořitelem do genů ženy někdy selhává? Bůh k nám prostřednictvím proroka promlouvá: „Cožpak může zapomenout žena na své pacholátko, neslitovat se nad synem vlastního života? I kdyby některé zapomněly, já na tebe nezapomenu “ (Izajáš 49,15). Otázka spíše zní, jestli my jsme nezapomněli na svého Stvořitele… Tak se člověk vlastní vinou stává opuštěným sirotkem ve studeném vesmíru a má pocit, že už pro nikoho nemá žádnou cenu.

V čem je člověk vzácný? Co mu dává cenu? Jeho přínos společnosti? Jednou novináři jmenovali jako nejdůležitějšího člověka Ameriky Thomase Alvu Edisona. Jeho cenu odhadli na čtyřicet miliard dolarů. Jakou cenu má ale ten, jak říkáme, malý, obyčejný člověk?

V obrazárně visel menší, nenápadný obraz. Málokdo mu věnoval pozornost. Tu průvodce skupiny turistů říká: „Tohle je dílo italského mistra, má velkou cenu. Obrazárna za něj zaplatila 5 milionů dolarů.“ V tom okamžiku celá skupina obrátila svou pozornost a zájem k tomu dosud opomíjenému obrazu.

Co dává cenu člověku? Že na něm někomu záleží. Cenu věci poznáte, až ji vezete na smetiště. Už není užitečná, nefunguje, proto pro vás pozbyla cenu. Má člověk cenu jen tehdy, pokud funguje? Jestliže to tak někdo vidí, pak běda starým lidem.

Bible má pro nás docela jinou zprávu. Každý člověk má velkou hodnotu. Důkazem toho je zájem, který o nás projevuje Bůh. Apoštol Pavel nám to připomněl: „Ve své lásce nás předem určil, abychom rozhodnutím jeho dobroty byli skrze Ježíše Krista přijati za syny a chválili slávu jeho milosti, kterou nám udělil ve svém Nejmilejším“ (Efezským 1,5.6). Cena každého člověka není v tom, jak je hodnocený lidmi, ale jak je hodnocený Bohem. A jakou cenu byl Bůh ochoten za člověka zaplatit? „Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní“ (Římanům 5,8). Bůh o nás projevil zájem, a to bez postranních úmyslů…

Každý člověk má v Božích očích obrovskou cenu. I my sami můžeme dát lidem ve svém okolí velký dar, když o ně projevíme zájem.

---------

Často slyším někoho v televizi hrdě říkat:

NEVĚŘÍM V BOHA, VĚŘÍM V SEBE…

Gilbert Keith Chesterton
to shrnul slovy:

„JONES UCTÍVÁ JONESE.“  

---------