Za obzorem (1)

/data/zo2012/adra-top.jpeg

ADRA působí v České republice již dvacet let

ADRA je mezinárodní adventistická humanitární organizace poskytující pomoc lidem v nouzi. Byla založena v roce 1956 v USA a v současnosti má své pobočky ve 125 zemích. Tato síť poboček ročně poskytne pomoc 25 milionům lidí po celém světě. Česká pobočka byla zřízena 29. května 1992 a ihned se zařadila mezi tzv. dárcovské země.

/data/zo2012/ucho.jpeg

Geniální funkce sluchu

Kamkoli se podíváme, všude nalézáme důkazy pro existenci plánu (záměru). Seznam biologických divů v říši zvířat je nekonečný a hovoří jednoznačně pro existenci dokonalého počátečního plánu, jehož šíře i hloubka je daleko za hranicemi našeho současného chápání.

Letci vrcholných kvalit

Vážky (Odonata) patří k nejnápadnějším tvorům v celé říši hmyzu. Za nejpůsobivější je považováno jejich umělecké létání — ovládají až devět druhů létání: neutrální let, let za kořistí, let po revíru, let s vyjádřením hrozby, let při námluvách, kolísavý let, vlnitý let, let na místě a různé druhy letu pozpátku. Za teplých slunečných dnů se dokážou po celé hodiny vznášet nad rybníkem, i když při tom sotva pohnou křídly. Když uvidí nějakou kořist, s naprostou jistotou ji uloví bleskurychlým obratem. Pohybují se jako bezhlučný vrtulník. Při frekvenci 30 pohybů křídly za vteřinu nevytvářejí žádný pro člověka slyšitelný zvuk. Jejich křídla hrají také důležitou roli při namlouvání partnera a na kývajících se stéblech slouží jako vyvažovací plochy. Dále fungují jako sluneční kolektory a zježené zbraně před žabími jazyky.

/data/zo2012/migrena.jpeg

Migréna

Co to je? Bolest hlavy, která postihuje asi 15 až 20 % mužů a 25 až 30 % žen. Migréna se může u někoho objevit už v dětství a trvat celý život, jiný dostane za celý život 1 až 2 záchvaty. Přesný mechanizmus vzniku bolesti není znám, a proto je léčba často komplikovaná a zaměřuje se převážně na potlačení bolesti, což je paradoxně často příčinou postupného zhoršování stavu. Trpělivé experimentování s úpravou stravy přináší výsledky až v polovině případů.

/data/zo2012/pani-s-mixerem.jpeg

Elixíry zdraví

Jsou chvíle (nemoc, očista, potřeba posílení imunity), kdy odšťavňovač udělá obrovskou službu ve prospěch našeho zdraví. Poměry v receptech jsou přibližné. Pokud jednotlivé poměry změníte, v žádném případě to neznamená, že nápoj přestane mít „zázračnou sílu“. Při sestavování jednotlivých receptů jsme vycházeli z vlastností jednotlivých druhů produktů, jejichž účinky mohou být v podobě koncentrovaných šťáv znásobeny oproti konzumaci samotného produktu. To by nás však nemělo vést k vyřazení zeleniny a ovoce v přirozené podobě nebo ve formě salátů, které na rozdíl od šťáv obsahují také vlákninu.

/data/zo2012/snimek-obrazovky-2022-04-07-v-4-44-37.png

Kůže hradba proti vnějšímu světu

Zvlášť v obdobích, kdy jsme více vystaveni slunečnímu záření, ale také škodlivým vlivům z okolí, je třeba ve zvýšené míře dbát na ochranu své kůže. Připomeňte si proto její funkce a seznamte se s radami, jak se o kůži starat i vidličkou a lžící. „Každá buňka může být totiž vytvořena jen z toho, co jsme přijali ve stravě,“ upozorňuje známý lékař Igor Bukovský, ­autor několika knih o výživě.

Jaký jsem, když mě nikdo nevidí

Jedna báje vypráví o muži, který byl velice kritický vůči druhým lidem. Často říkal: „Jak může tenhle člověk tak podle jednat, to já bych nikdy neudělal.“ Jednou šel ale lesem. Přišla bouře, voda se valila, vymílala kořeny stromů a zcela promočený muž spílal takovému řádění živlů. Když se bouře přehnala, vylezl zpod keře, kde našel jednoduchý úkryt, a najednou zahlédl, že se mezi vodou odhalenými kořeny velkého dubu něco zalesklo. Šel zvědavě blíž  — a mezi kořeny uviděl ležet zlatý prsten s velkým drahokamem.

/data/zo2012/istock-000019373096xlarge.jpeg

Co dává člověku cenu?

V londýnských aukčních síních ­Sotheby’s a Christie’s často probíhají dražby uměleckých děl. Za docela malý obrázek jsou lidé ochotni zaplatit miliony dolarů. Proč? Protože je od Picassa! Ale pokud by se to nevědělo, nikdo by za takový obraz nedal ani tisícovku. V čem tedy tkví cena věcí?


/data/zo2012/kravatak.jpeg

Jaká je vaše hodnota?

Kdesi v našem nitru většinu z nás trápí pocit, že za mnoho nestojíme. Tento pocit mají lidé obou pohlaví, všech ras a věkových skupin. Denně jsme vystaveni tlaku nereálných očekávání, velkých nadějí a nadměrných požadavků. Když se nám pak nedaří očekávání naplnit, když se nám zhroutí naše představy a sny, jsme sami ze sebe rozčarovaní a zklamaní. Pocity méněcennosti trápí už malé děti, ale zvlášť bolestně se projevují u mladých lidí v období dospívání. Mnozí dospívající prožívají hořké zklamání z toho, kým jsou, jak vypadají a čeho dosáhli. S nízkým vědomím vlastní hodnoty se musejí vyrovnávat i starší lidé, kteří žijí ve světě oslavujícím mládí a krásu. Jako by bylo pro lidi čím dál těžší přijímat se takoví, jací jsou, a mít se rádi.

/data/zo2012/siklova.jpeg

Jiřina Šiklová: Nenechme se oblbovat

„Lidé musí sami dospět k tomu, aby milovali bližního, aby byli dobří. Dnes se neustále zdůrazňuje individualismus, konzum, spotřeba. Je tu ale také spousta skvělých lidí, kteří se tím neřídí. Jenže o těch nikdo nepíše. Koho to zajímá, že někde něco funguje? Neustále se zajímáme jenom o to, co je negativní. Tak se také zajímejme o to, co je pozitivní, nemyslíte? Každý má začít sám od sebe a ve svém okolí udělat něco pozitivního,“ říká známá česká socioložka a publicistka Jiřina Šiklová, zakladatelka obecně prospěšné společnosti Gender Studies a Katedry sociální práce na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde přednáší. Před rokem 1989 působila v demokratickém hnutí Charta 77 a za organizaci mezinárodní necenzurované distribuce knih strávila tehdy bez soudu rok v ruzyňské věznici. Pracovala i jako uklízečka nebo sociální pracovnice v nemocnici. Má dvě děti, šest vnoučat a už řádku let po sedmdesátce. Kde bere svou pověstnou činorodost a optimismus?