Za obzorem (5)

/data/zo2016/the-incredulity-of-saint-thomas-by-caravaggio.jpg

Caravaggiův Nevěřící Tomáš

Název tohoto obrazu je překládán jako „Nevěřící Tomáš“. Originál je vystaven v německé Postupimi v muzeu Palác Sanssouci. Když jsem toto místo navštívil, pronikavé zobrazení tohoto slavného biblického příběhu mne ohromilo. Dlouho jsem se na něj nemohl vynadívat, zkoumal jsem na obrazu každý detail. A toto dílo mne oslovilo jasným poselstvím: Bůh má zvláštní místo ve svém srdci pro ty, kteří pochybují, jsou malomyslní a v depresi.

/data/zo2016/istock-000021779385xxxlarge-gulfix.jpg

Poučení z Ashley Madison

Ashley Madison, celosvětový internetový portál pomáhající lidem formou milostné seznamky podvádět své manželské partnery, zaplnil titulní novinové a elektronické zpravodajské stránky.


/data/zo2016/istock-000017507571xxxlarge-yuri.jpg

Projekt rodina

Jste již pár let ženatý nebo vdaná? A jste ve vztahu šťastní? Pokud na tyto dvě otázky můžete odpovědět „ano“, pak patříte k mizivé menšině ve společnosti.


/data/zo2016/stock-photo-91181575-eurasian-blue-tit-in-flight.jpg

Úchvatní ptáci

Ptáci patří k těm nejúchvatnějším tvorům na zemi. Obdivujeme jejich nádherné barvy, zaoblené tvary a schopnost létat s neobyčejným půvabem a lehkostí.

/data/zo2016/istock-45894970-xxlarge.jpg

Nová podpora imunity

Imunita (z latinského immunis – svobodný, nedotknutelný) je v širším významu schopnost organismu odolávat choroboplodnému vlivu mikroorganismů, cizorodých látek, buněk a fyzikálních vlivů.

/data/zo2016/istock-78887775-xxlarge.jpg

Proměň peníze na štěstí

Téma peněz je velmi citlivé. Je tomu tak proto, že naši rodiče nám vyjadřovali lásku také materiálně. Dávali nám dárky. Věnovali nám zážitky. Právě v situacích, kdy nebylo peněz nazbyt, se tím projevovala velkorysost: „Ty mi za to stojíš.“ Škudlení pak právě naopak vyvolává o lásce pochybnosti.

/data/zo2016/istock-41036118-large.jpg

Deset druhů pokřiveného myšlení

Myšlení je jednou ze základních schopností člověka. V době informačních technologií a omezené lidské komunikace se však stále častěji stáváme oběťmi manipulace nebo ne správných vzorců uvažování, které nám pak zkreslují realitu, uvádějí do klamů a komplikují vztahy k sobě i ostatním. Pojďme si projít základní chyby a myšlenkové zkraty, kterých se běžně dopouštíme.

/data/zo2016/istock-11929278-xxxlarge.jpg

Co nás okrádá o radost?

Narodili jsme se pro radost – narodili jsme se, abychom si naplno užívali života. Radost je jedna ze základních lidských potřeb. V Bibli je uvedena hned po lásce na druhém místě ve výčtu vlastností, které se projevují už znovuzrozeného člověka. Tento seznam zahrnuje „lásku, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrotu, věrnost, tichost a sebeovládání“ (1. list Galatským 5,22.23). Jako by tyto projevy dohromady přinášely opravdovou radost a uspokojení. Co nás tady okrádá o radost, přestože je pro člověka tolik důležitá? Mnohdy mohou za ztrátu životní radosti nevyřešený konflikt a nevyznaný hřích.

/data/zo2016/istock-82446907-xxxlarge.jpg

Někdy vám život daruje tulipány

Člověk si ji nemůže koupit, ale stejně to zkoušíme. Člověk ji nemůže vyrobit, ale přesto o ni usilujeme. Člověk si ji nemůže udržet, ale přesto bychom ji chtěli ovládat. Prožíváme ji při oslavě, v rodině, na procházce nebo při milování. Je to radost ze života.

/data/zo2016/istock-27064107-xlarge.jpg

Může být Bible Božím slovem i pro mě?

Věřit tomu, co je v Bibli, může být někdy pěkně náročné. Čte Bibli a věříte, že někdo někde slyší vaši modlitbu. Tak zemře váš nejlepší přítel. Vašeho Boha, modlitby a víru zahalí oblak smutku. Bible slibuje, že jednou rozveselí vašeho ducha, ale teď jste zatížení pochybnostmi. „Jak se to mohlo stát?“ voláte. „Kde je Bůh, když je nejvíce potřebuji?“ A jako by to nestačilo, objeví se u vašich dveří přátelé a připomínají vám, že Bůh, kterého uctíváte – Bůh Bible – není nic víc než výplod lidské fantazie a život bez něj nebo s ním vyjde úplně nastejno. „Vidíš? Ani víra tvého přítele nezachránila,“ říkají. „Tak proč vlastně té Bibli věříš?“

/data/zo2016/mikulkova-v-t.jpg

Nebojme se opravovat vztahy

Sociální pedagožku, vztahovou poradkyni, lektorku a koučku Milenu Mikulkovou z Moravy znají lidé v Česku a na Slovensku z jejích jedinečných seminářů, besed, veřejných vystoupení či z médií. Absolventka Filozofické a Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně již v průběhu studia pracovala v pedagogicko-psychologické poradně a věnovala se prevenci rizikového chování u dětí a mládeže. K jejím koníčkům patří sbírání citátů. Těmito moudry zhuštěnými do několika málo slov obohacuje svá vystoupení a probouzí tím zájem a touhu po skutečných hodnotách i u svých posluchačů. Provozuje soukromou poradenskou praxi.