Za obzorem (7)

/data/zo2018/dobrobezka-1.jpg

Dobroběžka

Cestovatel Marek Jelínek zdolává 9 000 km dlouhou cestu Asií na koloběžce. Jede ve prospěch bangladéšských dětí, aby mohly chodit do školy.
 A protože je nejen cestovatel, ale i dobro-druh
 a jede pro dobrou věc, jmenuje se jeho koloběžka Dobroběžka.

/data/zo2018/marten-van-valckenborch-the-elder-the-tower-of-babel-google-art-project.jpg

Babylonská věž

Babylonská věž není ojedinělým malířským tématem. takových obrazů existují doslova stovky. Dva z nejvíce produktivních umělců věnujících se tomuto tématu jsou holandští bratři Lucas a Martin van Valckenborchovi.

/data/zo2018/boris-smokrovic-145967-unsplash.jpg

Neobyčejný život obyčejného motýla

Motýl je nádherné a něžné stvoření. Při pohledu zblízka je každému hned jasné, že prošel rukama pečlivého konstruktéra. Jeho barvy a kresba křídel jsou tak úchvatné, že se jim nerovnají ani ta největší díla světových malířů.

Co když musíte celý den sedět?

Studie Americké společnosti pro výzkum rakoviny zjistila, že muži, kteří denně sedí 6 hodin a více, umírají v průměru o 20 % častěji než ti, kteří sedí denně méně než tři hodiny, zatímco ženy, které seděly denně víc než 6 hodin, umíraly o 40 % častěji.

/data/zo2018/alexandra-gorn-471463-unsplash.jpg

Dopřejte si dostatek spánku

Náš svět se vyznačuje únavou a vyčerpáním. Vyčerpání nám nedovolí soustředit se a brání tvůrčímu, jasnému myšlení. snižuje výkonnost a schopnost rozhodování. Vyčerpaní lidé vypadají netečně, roztržitě a často sklíčeně. Mají sklon vnímat jen špatné věci, jsou netrpěliví a podráždění. Domovy se rozpadají, protože manželé, manželky a děti jsou prostě unavení.

/data/zo2018/brooke-lark-254998-unsplash.jpg

Snídaně…začátek úspěšného dne

Dobrá snídaně je potěšení, díky kterému se budete cítit dobře po celý den. Proč jíst každé ráno ve spěchu, když si můžete přivstat a začít den tím, že si v klidu vychutnáte vaše oblíbené snídaňové menu. Pokud jej navíc připravíte i někomu jinému, budou vás ranní chvíle u stolu o to více těšit.

/data/zo2018/istock-980798444.jpg

Jsou urážky běžnou součástí vašeho dne?

Podle definice je urážka výrok nebo čin, který snižuje jinou osobu či skupinu a poškozuje její pověst nebo zpochybňuje její čest. oproti dřívějším dobám se v moderní době prosazuje větší tolerance k neuctivým a urážlivým výrokům. Přestože je společnost na hrubší výrazy zvyklá, jejich zneužití vůči druhým chrání zákon (§ 49 odst. 1 zákona o přestupcích). Že jde o citlivé místo, se ukazuje především na sociálních sítích. I tam již existuje právní ochrana před urážkami a poškozenou pověstí.

/data/zo2018/jamie-street-712602-unsplash.jpg

Věnujte svůj čas tichu

Žijeme obklopeni světem, který neustále mluví. Doba těm, kteří raději přemýšlejí, než mluví, prostě nepřeje. Cení se průbojnost a ostré lokty. Do popředí se dostávají ti nejhlasitější, kterým je dáván prostor k vedení a ovlivňování druhých. Neznamená to, že jsou nejschopnější, ale vykazují charisma, jsou společenští a odvážní. Dnešní svět fandí extrovertům.

/data/zo2018/istock-626262674.jpg

Měl bych…jenže co když se mi nechce

Emocionální myšlení – příčina prokrastinace

Když si řeknete: „Dneska se necítím na to, něco dělat, ani nevstanu z postele,“ myslíte a argumentujete emocemi. emocionální myšlení však vede do bludného kruhu destruktivního chování, odkud nebývá snadné nalézt cestu ven. Právě ono stojí v pozadí epidemie obezity, závislostí a dalších civilizačních chorob.

/data/zo2018/pixabay-cup-2592703.jpg

Altruismus…pomůžu, i když z toho nic nemám?

Dobré skutky konané z vypočítavosti nebo sobeckých pohnutek nejsou altruistické. Altruismus je definován jako nesobecké dávání bez naděje na odměnu. schopnost jednat nesobecky bývá často ve společnosti zpochybňována. objevují se argumenty, že opravdu nesobecké jednání neočekávající vlastní prospěch vlastně ani neexistuje. Přesto jsou lidé (jedinci, skupiny kamarádů, spolky, organizace), kteří bez nároku na odměnu pomáhají druhým a chtějí měnit svět k lepšímu. Mnohdy to cítí jako svou občanskou či morální povinnost. Jejich postoj nesobecké pomoci pak v důsledku mění i kvalitu jejich života.

/data/zo2018/nik2.jpg

A přece je něco, co změnit můžeme

Byl to muž výjimečné inteligence, řečnického nadání a organizačních schopností. Jeho vliv na lidi a dějiny vůbec byl a dosud je dalekosáhlý. Mluvíme o apoštolu Pavlovi. Přesto bylo něco, co jej trápilo a v jeho činorodosti omezovalo. Podle všeho trpěl slabozrakostí, a proto se v myšlenkách často obracel k Bohu s prosbou o uzdravení. Marně…

/data/zo2018/snimek-obrazovky-2022-02-19-v-4-12-56.png

Kam směřuje české školství?

V posledních letech si česká společnost začíná uvědomovat, že vzdělávání dětí je stěžejní pro dobrou budoucnost naší země. Ve školství probíhá řada změn. Ne všechny změny jsou však všeobecně pozitivně vnímány. Jde naše školství správným směrem? A jaký pohled na jeho vývoj mají sami pedagogové?