JAK ROZPOZNAT RIZIKO, VYHODNOTIT HO A ŽÍT S NÍM

ZARISKUJ (úryvek z knihy)

Nikdo určitě nepovažuje lízání zmrzliny za velké riziko pro děti. Horší už je to se zmrz­linářským autem, které srazilo čtyřletou Bo­-Bo Valentine, když náhle vběhla do silnice. Při střetu málem přišla o život. Když jsem ji onoho pondělního rána poprvé viděl, byla celý víkend v kómatu na jednotce intenzivní péče, připojená k monitoru intrakraniálního (nitrolebního) tlaku. Ošetřující lékař případ shrnul takto: „Není načase tu malou hol­čičku nechat odejít a prostě to vzdát? Jedi­né, co zbývá, je reakce zornic,“ což znamena­lo, že její zorničky stále reagovaly na světlo. Ostatní životní funkce, hybnost nebo reakce na podněty postupně ztrácela během převo­zu do nemocnice.

Než jsem kolegovi odpověděl, sklonil jsem se nad Bo-Bo a jemně jí nadzvedl víčka. Zorničky nereagovaly, byly fixované a rozšířené. „Myslel jsem, že jsi říkal, že zorničky stále reagují.“ „Ještě před minutou to tak bylo,“ trval na svém. „Teď už je má rozšířené a nereagují!“ To znamenalo, že se v současné době děje něco vážného, a pokud existovala ještě nějaká naděje na záchranu, museli jsme okamžitě něco udělat. „Rychle volejte na operační sál,“ řekl jsem sestře. „Řekněte jim, že jsme na cestě! Musíme okamžitě operovat!“ Všechno se přeřadilo na vyšší rychlostní stupeň. Dvě sestry spěchaly s lůžkem Bo-Bo nemocniční chodbou. Cestou na ope­rační sál jsem na chodbě potkal jiného neu­rochirurga. Byl jedním z předních odborní­ků, kterých jsem si velmi vážil pro jeho práci s lidmi po úraze.

 Zatímco ostatní připravovali operační sál, vysvětlil jsem mu, co se stalo a co plánuji. „Nedělej to!“ řekl, pak se otočil a začal odcházet. „Ztrácíš čas.“ Jeho odpověď mě vyděsila, ale nenechal jsem se odradit. Nebyl čas. Bo-Bo byla stále naživu a my jsme měli nepatrnou šanci zachránit její život. Své rozhodnutí jsem neměl čas pečlivě promyslet. Prostě jsem šel na to. Během několika minut bylo vše připraveno k zahájení kraniektomie. Nejprve jsem otevřel její hlavu a odstranil přední část její lebky. Pak jsem otevřel tvrdou plenu, obal, který chrání mozkovou tkáň. Mezi dvěma polovinami mozku se na­chází falx. Oddělením falxu mohly dvě he­misféry jejího mozku spolu komunikovat a vyrovnat tlak mezi hemisférami. Odstra­nění části lebky dále snížilo tlak způsobe­ný otokem. Operace dala jejímu mozku pro­stor, aby se mohl začít hojit. Než jsem ránu zavřel, dočasně jsem otvor zakryl náhrad­ní částí tvrdé pleny zemřelého dárce. Tak vše mohlo držet na místě. Pak jsem sešil i po­kožku hlavy.

Celá operace trvala asi dvě hodiny. Bo­-Bo zůstala v kómatu několik dní. Pečlivě jsme sledovali nějakou odpověď, jakoukoli odpověď, která by dávala naději. Nic. Jedno­ho rána pak její zorničky jen nepatrně zarea­govaly na světlo. Možná se něco děje, doufal jsem. O pár dní později se začala trochu hý­bat – natahovala nohy a snažila se pohnout, jako by se snažila najít pohodlnou polohu. Po týdnu již byla při vědomí a reagova­la na podněty. Jakmile jsem si byl jistý, že se uzdraví, vzali jsme ji znovu na operaci a vrá­tili zpět část její lebky, kterou jsme předtím odstranili.

Během šesti týdnů z ní byla opět šťastná, normální a okouzlující čtyřletá holčička. Ne­dávno jsem ji po letech opět viděl. Bo-Bo mi představila svou vlastní malou dceru. Toto krátké setkání mi připomnělo, že odborníci nemají vždy poslední slovo, pokud jde o od­had míry rizika zákroku. Někdy jen prohlu­bují naše pochybnosti a zmatek ohledně ne­jistot a rizik, kterým v životě čelíme.

Ben Carson, Gregg Lewis - Zariskuj

V této poutavé knize Ben Carson zkoumá naši kulturu bezpečí za každou cenu a význam rizika a jistoty v našich životech. Utlumili jsme svoje srdce a mysl natolik, že nedokážeme dosáhnout všeho, co nám život nabízí – a co my můžeme nabídnout životu?
Autor prožil dětství jako problematické dítě na ulicích amerického města Detroit a později jako neurochirurg denně riskoval při náročných operacích mozku a míchy.
Díky jeho inspirativnímu osobnímu příkladu můžeme hledat inspiraci, jak ve svém životě přijmout riziko. Dává nám návod, jak rozptýlit strach, abychom mohli snít o velkých věcech, mířit vysoko, pohybovat se s jistotou a získávat odměny, v jaké jsme ani nedoufali.

13,8 x 21,5 cm, váz.
Vydal Advent-Orion, s.r.o., Šafárikova 4976/9, 038 61, Vrútky, Slovensko