Věřím, že to VŠECHNO DOBŘE DOPADNE

Jordan Haj je český hudebník, režisér, scénárista a herec. Je frontmanem kapely Peter Pan Complex a spolu s ní se věnuje alternativnímu rocku. Též se představil jako hudební skladatel, když pro snímek Jiřího Mádla Pojedeme k moři složil hudební složku. Je režisérem a scénáristou mnoha hudebních klipů. českou matku a palestinského otce. Jeho partnerkou je novinářka a zpěvačka Emma Smetana, mají spolu dvě dcery.

V roce 2022 vydali nové album „By Now“. Rozhovor vedeme, zatímco Jordan krouží kočárkem a snaží se uspat svou dceru.

Přijdete mi jako zajímavý člověk. Člo­věk, se kterým stojí za to si popovídat. Mimochodem máte i skvělé písničky. A také mě zaujalo to, že mluvíte mnoha jazyky, mimochodem i hebrejsky.
Hebrejsky mluvím úplně stejně jako česky. Je to logické. Když mi bylo devět, tak jsme se přestěhovali do Izraele – a děti se hebrejsky učí velice rychle. Dneska by mi to trvalo několik let. Když jsem se v 19 letech seznámil se svojí part­nerkou Emmou, tak jsem se chtěl i kvůli ní naučit francouzsky. Jsme spolu už 13 let, ale doteď jsem se ten jazyk úplně pořádně ne­naučil.

Hebrejština je také úplně jiný jazyk, také úplně jiný myšlenkový svět...
Ano, samozřejmě, mě to potom hodně zpět­ně ovlivnilo. Třeba když jsem začal psát tex­ty písní nebo když jsem se začal jazykem zabývat obecně, a to kvůli své životní drá­ze. Hebrejština je zajímavá v tom, jak tvor­ba slov vytváří myšlenku. Třeba nebe se v hebrejštině řekne šmajim - což zname­ná „voda, co je tam nahoře". Tak člověk pochopí, jak vlastně vzniká jazyk. Projevuje se to ve všem a dá se s tím nádherně pracovat. Prostě mě hebrejština fascinuje - její struk­tura a hloubka jazyka. Hebrejština má také docela malou základní slovní zásobu. Mnoho věcí se poskládá z více slov. Slovo pak dává smysl ve spojení, nejde jen o význam jednotlivých slov. Jak popsat něco, co člověk třeba vidí nebo cítí, ale nedokáže to vyjád­řit? Hebrejština pracuje s kontextem a také s tím, že jedno slovo může mít mnoho růz­ných významů. Každé slovo tak v sobě skrý­vá spoustu různých možností.

Odbočím. Zaujalo mě, že jste se svojí partnerkou Emmou 13 let, máte dvě krásné děti. Jaký máte v showbyznysu klíč na trvalý vztah?
Zní to asi jako hrozné klišé, ale spojuje nás láska. Protože za těch 13 let člověk stihne být v rámci svého osobního vývoje několika různými lidmi. A všechno ho spíš bude od nějaké udržitelnosti vzdalovat. Třeba já sám o sobě nejsem žádný jaderný fyzik. Jsem kluk, co skládá písničky, takže jsem celko­vě asi takový rozháranější, moje nitro méně stabilní a moje vnitřní integrita proměnná. A když se dívám na náš vztah, tak si uvědo­muji, že jsme spolu vlastně prožili několik vztahů, a ne vždy to bylo úplně stejně kom­patibilní. Ale nad tím vším máme právě tu lásku, která je tam, když je to potřeba podr­žet, velká láska. A když to není potřeba po­držet, tak se to prostě jenom děje.

Vy se nebojíte váš vztah i vaši rodinu prezentovat na sociálních sítích a v mé­diích. Jak s tím pracujete?
Sociální sítě jsou teď nástroj, který všichni nějak využíváme, někdo více a někdo méně komerčně. Mně by přišlo docela nevhodné ukazovat věci jinak, než jak náš život sku­tečně probíhá. Ale určitě neodsuzuji, když se někdo nějak stylizuje. Není pro to žádná morální norma. Nelze někomu vyčítat, že se nějak na sociálních sítích prezentuje. A když se někdo jiný snaží vytvářet nějakou sladkou nebo sexy iluzi, která třeba ani neexistuje, najdou se lidé, kteří se na to rádi podívají. Jsou to ale vlastně herci. Něco hrají a asi to není špatný, ale nemám odvahu to soudit. Ti lidé mají nějaký důvod, proč se stylizují do nějaké role, a ostatní lidé mají nějaký důvod proč to, i s tímto vědomím, sledují. Inter­net určitě není zdrojem pravdy. Je to mož­ná škoda, ale je to tak. Sám jsem vyrůstal ve velice puritánském, náboženském prostředí, které vědělo, co je a co není dobře. Soudilo druhé, proto se sám snažím nesoudit.

Jasně. V čem vás to náboženské prostředí vlastně ovlivnilo?
Z podstaty věci jsem spirituální člověk. Ale ta cesta je tak složitá, že jsem to ani sám pro sebe nedokázal zatím nějak definovat. U nás v Čechách je hodně populární takový spiri­tuální turismus. Vidím to kolem sebe. Lidé trochu posbírají ze Čtyř dohod, něco od ně­jaké kartářky, do toho vyklopí nějaké evan­gelium a docela super, cool, jsou staré ži­dovské bajky. A tak to dáme dohromady a poskládáme z toho nějaký obrázek. Ty ná­zory si teda budou protiřečit v každé třetí větě, ale bude to extrémně spirituální. Plus všechny psychologické i pseudopsycholo­gické rozbory osobnosti člověka. Ale opět si to netroufám soudit. Já jsem naopak žil v zemi, kde existuje Bůh, jeden Bůh. A pro všechny obyvatele Izraele existuje stejný Bůh, i když je někdy docela problém se shod­nout na tom, čí je a koho má radši.

V čem jsem se nejvíc pohyboval, tak to je Starý zákon, Tóra. Ten je mi nejbližší. Navíc vliv arabské rodiny a evropské kultury — a to všechno se ve mně nějak míchalo. A do toho ještě vstupuje moje velice liberální podstata, která s tím nějak bojuje. Pro mě je velice dů­ležitá rozmanitost a svoboda. Svoboda není samozřejmost, vím to dobře. Měl jsem spo­lužáky, kteří žili ve velice totalitní realitě. I třeba v totalitní realitě svojí vlastní rodiny

           

 

Projevuje se váš přístup ke svobodě a k liberálnosti i v tom, jak se mediál­ně prezentujete? Viz někdy nalakované nehty atd...
Nalakoval jsem si nehty ve 14, vzal jsem si k tomu sukni a šel jsem navštívit svoji arab­skou rodinu na severu Izraele a také jsem tak šel do školy. Tehdy to bylo gesto a bylo pro mě důležité vyvolávat emoce a rád jsem o tom debatoval a provokoval. A bylo jednoduché ty debaty vyvolávat třeba jenom svým vzhledem. Dneska je mi 35, mám dvě děti a živím se vizuálem. Tedy tím, jak vystupu­ji na pódiu - estetika a zevnějšek je moje práce. A když si dnes nalakuju nehty, tak to není nic víc, než že si nalakuju nehty. Gesto to už dneska není.

Jedná se o prezentaci svobody?
Možná ano. A myslím, že třeba církve bu­dou mít co dělat, aby neztratily určité gene­race. Nedopřejí lidem svobodu a budou dělat z věcí nedůležitých důležité, možná obráce­ně. Schází otevřenost a možnost být spiri­tuální a být jiný, mít možnost svobody.

Přesto společnost možná někdy zvlášt­ně pracuje se svobodou. Svět je mož­ná čím dál více pokrytecký. Třeba i se svobodou slova a s dalšími věcmi. Mno­zí lidé se bojí, kam ten svět bude pokra­čovat. Máte dvě malé dcery. Kde berete nějakou vizi, že vaše dcery budou žít na dobrém světě a že prožijí hezký život?
Jako otec dvou dětí nad tím velmi přemýš­lím. Snažím se přemýšlet o světě a jeho bu­doucí podobě. Vyhlídky světa nejsou příliš růžové. Nechci znít ale moc apokalypticky, přestože mám hodně apokalyptických písní. Snažím se být optimistou. Asi v tom nemám moc logiky a intelektu, ale spíš spirituality a víry v to, že to dobře dopadne. Nějak při­rozeně cítím, že mám mít děti a budovat ro­dinu, společenství a být optimista.

Dcera v kočárku usnula a naše povídání končí...

Rozhovor připravil Tomáš Harastej.