Mongolsko

Podnikání se zeleninou, když na poušti rostou okurky, rajčata a melouny.

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Hlavní město: Ulánbátar

Rozloha: 1 564 116 km2

Počet obyvatel: 3 133 318

Jazyk: mongolština

Náboženství: buddhismus 50 %, křesťanství 6 %, islám 4 %, bez vyznání 40 %

Hospodářství Mongolska se z velké části opírá o zeměděl- ství a pastevectví, přes 35% obyvatelstva se však pohybu- je na hranici chudoby. Ta pra- mení z nedostatku kvalitnější zemědělské produkce a také z vysoké míry nezaměstna- nosti. Situaci výrazně zhorši- ly i kruté mrazy v roce 2010, jejichž následkem uhynulo okolo 10 mil. kusů dobytka. Řada zemědělců tak přišla o jediný zdroj obživy a čeli- la reálné hrozbě hladomo- ru. V boji s chudobou těchto oblastí se proto ukazuje jako klíčová podpora drobného zemědělství.

 

Projekty ADRA ČR

ADRA Česká republika se projektům v Mongolsku věnuje již několik let, a to především v oblasti podpory rozvoje zemědělství. Jan Bárta navštívil tříletý projekt v oblasti Dornogobi, kde ADRA Česká republika ve spolupráci s ADRA Mongolsko zakládala komunitní zahrady, kde se místní obyvatelé naučili efektivně pěstovat brambory, okurky, rajčata, cibuli, ale také vodní melouny nebo na vitamin C bohatý rakytník, ze kterého se dá vyrobit např. marmeláda. Kromě pěstování ovoce a zeleniny byly vybudovány vodní nádrže pro zavlažování a prozkoumáno využívání alternativních zdrojů energie v poušti Gobi. V poslední fázi tak ADRA vybudovala speciální skleníky, které zemědělcům umožnily pěstovat plodiny déle než jen během velmi krátké hlavní sezóny. V současné době jsou v Dorngobi v provozu tři prosperující pětihektarové farmy.

Od roku 2011 ADRA Česká republika ve spolupráci s ADRA Německo realizuje nový čtyřletý projekt zaměřený nejen na podporu rozvoje drobného zemědělství, ale i na něj navázaného drobného podnikání, tentokrát v oblasti severozápadního Mongolska – v provinciích Selenge a Zavkhan.

Během čtyřletého trvání to-hoto projektu, který má vést ke snížení chudoby u venkovského obyvatelstva prostřednictvím vytvoření příležitostí k udržitelnému hospodaření, budou podpořena místní drobná zemědělská družstva, jejichž členové absolvují komplexní školení se zaměřením na rozšíření podnikatelských dovedností, zlepšení výroby a usnadnění přístupu k mikropůjčkám pro další rozvoj jejich výdělečných aktivit. Značně by se tak měla zvýšit možnost uplatnění jejich zemědělských výrobků na místním trhu.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou komisí a podporuje jej také Česká rozvojová agentura.