Banglakids: Šance pro děti slumů vést normální život

Okolo dvou a půl milionů dětí z bangladéšských slumů ve věku od šesti do deseti let nemá přístup ke vzdělání. Trpí podvýživou a často musejí pracovat, aby pomohly rodičům uživit rodinu. ADRA v Bangladéši už patnáctým rokem vede program BanglaKids, který podporuje školáky z chudých poměrů a také děti ze slumů. Prostřednictvím vzdělání jim nabízí východisko z jejich situace. Pomohla už šesti a půl tisícům chlapců a dívek vést lepší život. A to především díky dárcům z České a Slovenské republiky.

ADRA podporuje konkrétní děti na vesnických a internátních školách po celém Bangladéši a také pomáhá ke vzdělání dětem z chudinských slumů. V létě 2013 otevřela vzdělávací a volnočasové centrum ve slumu Čalantika v hlavním městě Dháce, které poskytuje základní vzdělání, jídlo a lékařskou péči dětem a poradenství dospělým. Na provozu centra spolupracuje BanglaKids s organizací ADRA Bangladéš, která již několik let podporuje chudé bangladéšské děti ve čtyřech podobných slumových centrech v Dháce, Mymensinghu a Khulně.

V současné době podporuje ADRA díky dárcům vzdělávání bangladéšských dětí dvěma způsoby:

 

Adresné dárcovství: konkrétní podpora

Tento vzdělávací projekt pro děti v Bangladéši je společným projektem ADRA ČR a Centra pro podporu bangladéšských dětí (organizací BCSS v Bangladéši). Dárce podpoří konkrétní dítě ve studiu na soukromých vesnických a internátních školách po celém Bangladéši.

Částka 450 korun pokryje měsíční náklady žáka, který dochází pravidelně do vesnické školy v místě bydliště, 550 korun stojí pobyt staršího žáka nebo studenta na internátě a o stokorunu vyšší je měsíční příspěvek na dítě z neúplné rodiny, které ztratilo jednoho nebo oba rodiče a žádný z příbuzných se o ně nemůže postarat. Z příspěvku se obvykle hradí školné, uniforma, školní pomůcky, ubytování, jídlo a potřebná lékařská ošetření.

 

Centrum Čalantika: šance pro děti i rodiče

V roce 2013 se stalo nedílnou součástí programu BanglaKids i slumové centrum Čalantika. Dárce, který se rozhodne na něj přispět, podpoří nejen konkrétní děti ze slumu, ale i jejich rodiny a celou komunitu. Toto vzdělávací a volnočasové centrum se nachází v těsné blízkosti rozsáhlého slumu Čalantika v dhácké čtvrti Mirpur, kde žije okolo dvanácti tisíc lidí. Centrum poskytuje padesáti nejpotřebnějším dětem a jejich rodinám základní podporu, aby po roce společné práce mohly nastoupit na státní základní školu. Dlouhodobým cílem je podpořit děti ze znevýhodněného prostředí, aby začaly chodit do školy a své vzdělání úspěšně dokončily.

„Předškolní vzdělání je v Bangladéši podmínkou pro přijetí na státní základní školu. Chudým dětem z dháckých slumů však chybí předškolní příprava, základní sociální a hygienické návyky a dovednosti potřebné k docházce do školy. To všechno je v Čalantice učíme. Děti dostávají v centru také výživné jídlo, získávají pravidelnou lékařskou péči a bezpečné zázemí. Kromě toho pro ně připravujeme i různé zájmové aktivity, kterých se jim v prostředí slumu nedostává. Nepracujeme však jen s dětmi, ale i s jejich rodiči. Těm poskytujeme vzdělávací kurzy gramotnosti, šití, hygieny, prevence nemocí a výživy,“ vyjmenovává koordinátorka centra Čalantika Jarmila Szkutová.

Děti budou centrum navštěvovat i poté, co se stanou žáky státní školy. Mohou zde i nadále najít podporu potřebnou k docházce do školy ve formě doučování, školních pomůcek a učebnic zdarma, lékařské péče i jídla.

Od začátku projektu se do podpory bangladéšských dětí zapojilo celkem 2450 dárců z České a Slovenské republiky. Dohromady přispěli částkou 107 milionů korun na vzdělání tamních dětí.

 

Jak můžete podpořit děti v Bangladéši?

Chcete-li podpořit děti ze slumu Čalantika, můžete odeslat příspěvek jednorázově nebo se stát pravidelnými dárci. Více informací o projektu BanglaKids najdete na stránkách ADRA. S dotazy se můžete obracet na adresu: jarmila.szkutova@adra.cz. Chcete-li podpořit dítě na vesnické nebo internátní škole, kontaktujte: sarka.hejnakova@adra.cz.

Zač vděčí Bangladéš českým dárcům

  • 6400 dětí a mladých lidí dostalo vzdělání na 43 vesnických a 7 internátních školách po celém Bangladéši a ve slumech v hlavním městě Dháce
  • 42 školních budov bylo zrekonstruováno a získalo chybějící vybavení
  • byla postavena nová vesnická škola
  • do 5 vesnických škol byla zavedena elektřina pomocí solární energie
  • 2 internátní školy získaly čistírnu vody a studnu s cisternou na vodu 9 vesnických škol má nové či opravené studny
  • 630 učitelů získalo doplňkové vzdělání