ADRA pracuje s dětmi na školách od útlého věku

Většina lidí ví, že humanitární organizace ADRA se věnuje pomoci při katastrofách, organizuje dobrovolnické programy nebo působí v zahraničí. Vzdělávání na školách je méně známou aktivitou, přesto velmi důležitou.

Od roku 2006 existuje program Opravdový svět (dříve PRVák), jehož cílem je vzdělávat děti a žáky mateřských, základních i středních škol.

Programy Opravdového světa jsou zaměřeny na lokální i globální problémy, jako je chudoba, migrace nebo dětská práce, dále také na globální propojenost světa a kulturní odlišnosti. Žáci a studenti jsou vedeni k tomu, aby nad věcmi, se kterými se setkávají, kriticky přemýšleli. Dále také k tomu, že být člověkem v dnešní společnosti s sebou nese i určitou odpovědnost. Jestli tuto odpovědnost přijmou, je na každém jednotlivci, ADRA se však snaží moderní a zábavnou formou poskytnout dětem a mladým lidem dostatek objektivních informací pro to, aby se mohli zodpovědně rozhodnout. ADRA věří, že chceme-li tento svět společně dělat příjemnějším místem k životu, měli bychom začít již od těch nejmladších a věnovat se také dětem a dospívajícím. 

Programy Opravdového světa dnes znají školy v Praze, Středočeském, Libereckém, Moravskoslezském, Jihomoravském a Zlínském kraji. „V jednotlivých krajích působí lektorské týmy, které tvoří mladí lidé se zájmem o světové problémy. Využíváme jak zkušenosti samotných lektorů, tak zkušenosti organizace ADRA. Je to vlastně způsob, jakým o naší práci vyprávíme dětem a mladým lidem prostřednictvím interaktivních programů,“ říká vedoucí oddělení vzdělávání Jakub Dostál.

Opravdový svět například nastiňuje situaci v Bangladéši a poukazuje na problémy zapříčiněné nízkou vzdělaností lidí, představuje blíže realitu života ve slumech a poukazuje na vzdělání jako na jeden z možných nástrojů na potírání chudoby.

„Vycházíme nejen z teoretických znalostí dané problematiky, ale také ze zkušeností z projektu Čalantika, který se zabývá vzděláváním dětí ve slumech v bangladéšské Dháce,“ dodává Jakub Dostál.

ADRA každý rok realizuje okolo 130 programů na mateřských, základních a středních školách, kterými projdou tisíce dětí a mladých lidí. Mimo to také ADRA působí na pedagogických fakultách v Liberci a v Hradci Králové, kde předává své znalosti a dovednosti také budoucím pedagogům.

I když tyto projekty možná nedokážou změnit celý svět, mohou změnit svět alespoň pro některé z nás. Více o programech Opravdového světa, včetně informací, jak si je objednat, naleznete na webu www.adra.cz v rubrice vzdělávání.