Utopie a internet

Na Wikipedii se dočtete, že slovo utopie pochází z řečtiny (z řec. ου τόπος čti ú-topos, žádné místo, „nikde“) a že je to idealizovaná představa nereálné lidské společnosti, obce nebo státu.

Slovo vytvořil anglický humanistický myslitel Tomáš More jako název své knihy Utopie z roku 1516. V širším významu označuje něco sice žádoucího, ale neskutečného, nereálného a nemožného.

Minulý režim se nám snažil vnutit myšlenku, že brzy vybudujeme společnost, kde nebude chudých ani bohatých, v obchodech bude vše a nebudeme potřebovat peníze. Každý si zdarma vezme, co bude potřebovat. Některé myšlenky z dětství člověku tak říkajíc uvíznou v paměti. I když od té doby uplynulo dobře 40 let, tato slova naší „soudružky učitelky“ se mi stále vybavují. Zapomněl jsem na mnoho důležitých myšlenek, které v průběhu mého života zazněly, ale tuto si pamatuji. Jak je to možné? Pravděpodobně z toho důvodu, že mi její představa společnosti beze zla připadala krásná a přitažlivá. Máme ještě dnes podobné ideály? Věříme něčemu, co je sice krásné, ale prakticky nereálné? Myšlenka komunistů nebyla špatná. Kdo by si to nepřál? Ale jaksi se pozapomnělo, že člověk je ve své podstatě nejen dobrý, ale také zlý. A že zlo v nás nezmizí ani výchovou ani učením ani pozitivními vzory. Můžeme jej přidusit, ale tam někde hluboko stále dřímá a čeká na svou příležitost.

Při detailnějším zkoumání zjistíme, že i dnes věříme tak trochu utopickým představám. Hovoříme o trvale udržitelném rozvoji, o neustálém zvyšování produkce a výkonu... Jenže jednou se vše zastaví. Narazíme na hranice, které už nepůjdou překonat.

Když se díváme do budoucnosti, máme obavy. Vědci varují, že stav této planety je alarmující. Drancování přírodního bohatství a úpadek morálky se již začíná hlasitě projevovat.

Jsou lidé, kteří o budoucnosti moc nepřemýšlejí. Nechtějí. Tyto myšlenky jim nahánějí strach. Žijí tady a teď. Jiní se utápějí v depresích, protože vidí nesmyslnost života, který žijeme. Musíme se dlouho učit, abychom získali dobrou práci, za ni dostali zaplaceno a mohli si koupit to, po čem toužíme. Vybudujeme si nákladný život a o to více musíme pracovat, abychom vše ufinancovali. A dostáváme se tak do soukolí kolotoče, ze kterého je velmi těžké vystoupit. Někdy to dojde tak daleko, že člověk zatáhne za tu poslední brzdu.

A pak jsou zde lidé, kteří říkají: „Existuje Bůh a má pro nás řešení.“ A jestli nám něco doteď znělo jako utopie, pak nám toto připadá jako utopie na druhou. Stojí za to popřemýšlet, proč tomu tak je. Proč je existence Boha pro mnoho lidí nepřijatelná? Také vás napadají tyto argumenty?

 

 • Nikdo jej nikdy neviděl.
 • Jeho existence se nedá dokázat.
 • Kdyby byl, musel by se situací na naší zemi něco udělat.
 • Církve dělají z lidí hlupáky.
 • Kamarád byl věřící, prosil o pomoc a stejně umřel.
 • Co ty miliony věřících židů v koncentračních táborech? 
 • atd., atd., atd.

 

Na druhé straně nás mohou napadnout i tyto otázky:

 • Kde se vzal život? Přece nemohl vzniknout z neživého…
 • Z čeho všechno vzniklo?
 • A kde se to něco vzalo?
 • Znamená to, že na počátku nebylo NIC?
 • Jak mohlo z NIČEHO vzniknout NĚCO?
 • Jaký má život smysl? a má vůbec nějaký?
 • Evoluce tvrdí, že člověk je vrchol vývoje. Proč tedy nemá všechno nejlepší? (zrak, čich, chuť, sluch...) a kde se v nás bere soucit s postiženými a ochota obětovat se? Evoluce a náhoda tyto vlastnosti nepotřebují. naopak, jsou přítěží.
 • Proč věříme tomu, že náhoda umí udělat něco dokonale promyšleného, když to takto nikde kolem nás nefunguje?

 

Položili jste si někdy podobné otázky? Jsou lidé, kteří si je kladou. Ptají se po věrohodnosti Bible a pravdivosti příběhů, které jsou v ní zaznamenány. Mají otázky ohledně víry křesťanů a mnoha věcem nerozumí. Nechápou rozpor, který často vidí. Rozpor mezi učením a životem některých tzv. věřících. A tak vznikly stránky UTOPIE? na www.utopie.cz.

Cílem je srozumitelným způsobem ukázat na to, čemu a proč křesťané věří a že jejich víra nemusí být vůbec utopií. Že věřit neznamená odložit rozum, ale naopak.

Zkuste i vy navštívit tento web, kde najdete devatenáct témat, která si můžete přečíst nebo poslechnout. Ke každému dílu je natočeno krátké video se zajímavými hosty. Můžete zde také napsat své otázky, které rozhodně nezapadnou.

V dnešní době plné obav, napětí, hrozby terorizmu a války mohou být pro vás a vaše blízké právě stránky Utopie? jakýmsi světlem na konci tunelu. Nadějí, která přináší člověku radost i v těžkostech. Víra není „berličkou“ pro slabé. Zachraňuje rozpadající se manželství, mění alkoholiky ve spořádané otce a matky a přináší světlo tam, kde již vládla tma.

Před čtyřiceti lety nám učitelka povídala o spořádané společnosti, kterou chtěli vybudovat komunisté. Už tehdy jsem od svých rodičů slyšel, že se to nemůže podařit. Ukázali mi na to, že někdo jiný musí změnit člověka zevnitř. A to utopie není. Přesvědčte se sami.