Rembrandt jako marnotratný syn

V drážďanském muzeu visí Rembrandtův obraz nazvaný Marnotratný syn v hostinci. Na této malbě je vyobrazen Rembrandt, jak si báječně užívá. Malby mu vynášely velké množství peněz a dařilo se mu opravdu dobře. Potom se ale jeho život obrátil o sto osmdesát stupňů.

Kvůli řadě tragických okolností ztratil rodinu a přišel téměř o všechny peníze. Vedlo jej to k tomu, že si uvědomil marnost všeho, co nabízí tento svět, a obrátil se k Bohu. Když pochopil Boží lásku a soucit, namaloval další obraz marnotratného syna. Návrat marnotratného syna dnes visí v muzeu Ermitáž v Petrohradě. Vidíme na něm starého, téměř slepého otce sklánět se nad svým synem. Syn je na kolenou a s hlavou mírně na stranu odpočívá na hrudi svého otce. Rembrandt ukazuje kontrast mezi bohatě oblečeným otcem v hladké, červené peleríně a nyní už holohlavým synem v rozedraném oblečení a ochozených sandálech. Ten syn – to je Rembrandt.

Všimněte si, jak otec něžně pokládá své ruce na synova ramena. V krásném pohledu na Boží lásku namaloval Rembrandt jednu ruku silnou a mužskou, druhou jemnou a ženskou. Proč? Když totiž spojíme otcovskou lásku s láskou matky, dostaneme přesnější náhled na všeobjímající lásku našeho Boha.

Tento obraz má v sobě dvě zásadní poselství. Za prvé: Můžete být tím nejlepším umělcem na světě, bez Ježíše se ale váš svět může v momentě zhroutit a zůstanete s prázdnýma rukama. Za druhé: Máme otce, který nás miluje a přijímá zpět, ať už se stalo cokoli. Nemusím čekat, až budu dobrým člověkem. On si přeje, abych se k němu vrátil právě teď. Protože je to Bůh lásky.

 

Sérii videozamyšlení Nealea Schofielda nad slavnými duchovními obrazy v cyklu Majstrštyk uvádí internetová televize www.HopeTV.cz