Volba

Usrkávám horkou kávu. Je ticho, jaké patří k časnému ránu. Svět je ještě ponořen do spánku, protože den teprve přichází. Nastane až za několik okamžiků. Ohlásí se vycházejícím sluncem. Ticho svítání nahradí hluk dne. Klid osamělosti vytlačí dusot lidských kroků. Do útočiště časného rána vtrhnou rozhodnutí, která bude nutné učinit, a termíny, jež bude potřebné dodržet. Pro příštích dvanáct hodin budu vystaven denním povinnostem. A tak zrovna nyní je ta správná chvíle, abych si položil některá předsevzetí.

Volím lásku…

Žádná okolnost nemůže ospravedlnit nenávist; žádná nespravedlnost nemůže být důvodem pro zahořklost. Rozhoduji se pro lásku. Chci dnes milovat Boha a všechno, co miluje Bůh.

 

Volím radost…

Chci pozvat svého Boha, aby se mnou byl ve všech situacích a za všech okolností. Nechci být netečný k hříchu a pokušení... vždyť lhostejnost je znakem líných myslitelů. Odmítám hledět na lidi jako na něco menšího než na lidské bytosti stvořené Bohem. Odmítám přijímat problémy jinak než jako příležitost spatřit v nich Boha.

 

Volím pokoj…

Chci žít odpuštěním. Chci odpouštět tak, abych mohl žít.

 

Volím trpělivost…

Chci přehlížet všechny potíže, které svět přináší. Namísto abych zlořečil někomu, kdo se postavil na mé místo, chci ho vyzvat, aby tam zůstal. Než si stěžovat, že čekání je moc dlouhé, chci tuto chvíli využít k modlitbě a Bohu za ni děkovat. Místo abych zatínal pěsti nad novými povinnostmi, chci se k nim postavit s radostí a odvahou.

 

Volím laskavost…

Chci být laskavý k potřebným, protože jsou povětšinou osamělí. Chci být laskavý k bohatým, protože žijí ve strachu. Chci být laskavý k nelaskavým, protože takový je i Bůh, který o mne laskavě pečuje.

 

Volím dobrotu…

Chci žít raději bez prostředků, než abych je nečestně získal. Chci být raději přehlížen, než abych se vyvyšoval. Chci vyznávat hříchy a slabosti dříve, než propadnu pokušení. 11 

 

Volím věrnost…

Chci denně plnit své sliby a předsevzetí. Moji dlužníci nemusí litovat, že mi důvěřují. Moji společníci nebudou mít důvod zpochybňovat má slova. Moje manželka nebude muset pochybovat o mé lásce a moje děti se nikdy nebudou obávat, že se jim tatínek nevrátí domů.

 

Volím jemnost…

Silou se nic nezíská. Chci být jemný. Mám-li zvýšit svůj hlas, pak ať je to jenom ve chválách. Mám-li sevřít svou pěst, pak ať je to jenom v modlitbě. A mám-li něco vyžadovat, pak jenom sám od sebe.

 

Volím sebekontrolu…

Jsem duchovní bytost, i když mé tělo je smrtelné. Chci se svým duchem upínat k Bohu. Odmítám se zabývat tím, co zetlí, protože vím, že platí věčný řád. Rozhoduji se pro kontrolu sám nad sebou. Chci se opájet pouze radostí. Chci být vášnivý pouze ve své víře. Chci být ovlivňován pouze Bohem. Chci být vyučován pouze Kristem. Rozhoduji se pro sebekontrolu.

Láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, jemnost a sebekontrola. S nimi chci být dnes spojen. Jestli se mi to podaří, budu děkovat. Jestliže selžu, budu hledat Boží milost. Až tento den skončí, položím svou hlavu na polštář a budu odpočívat.

 

Max Lucado: Když tě Bůh něžně volá tvým jménem... naslouchej a uč se znovu doufat. Luxpress, Praha 2006