Když přijde krize: Jak zvládat konflikty (a krize) v manželství

Rozhovor nad stránkami knihy Než si řeknete Ano s jejím autorem, maďarským manželským poradcem a duchovním, Gáborem Mihalcem, PhD.

Celá řada konfliktů v manželství vzniká z nedorozumění. Zabýváte se zkoumáním manželských vztahů mnoho let. Existuje nějaká rada, jak podobné krize a konflikty zvládnout?

Různí autoři přicházejí s rozmanitými metodami na zvládání konfliktů. Následující principy jsou všeobecně platné a dobře použitelné v rámci jakékoli metody. Pomáhají vytvářet takovou formu chování, která přispívá k vyřešení většiny hádek a sporů v manželství. Pokud se budete řídit uvedenými kroky, všechny výměny názorů dokážete vykomunikovat tak, že to nezatřese vaší vzájemnou láskou ani úctou.

Principy zvládání konfliktů v manželství:

  1. Soustřeďte se na chování, ne na osobu
  2. Vyjadřujte se s úctou
  3. Formulujte přesně
  4. Dbejte na pozitivní komunikaci
  5. Jako prostředek komunikace využívejte humor
  6. Berte se navzájem vážně
  7. Hádky se týkají pouze vás

 

První z principů mluví o tom, že se máme soustředit na chování, ne na osobu. Co se tím myslí?

Každý se automaticky brání, když se cítí být napadený. Obrana však ustoupí, pokud je stížnost adresována proti nepříjemnému chování, ne proti osobě. Oddělte tedy od sebe člověka jako takového, a to, jak se chová. Nemusíte vždy souhlasit se vším, co ten druhý dělá, ale přesto ho můžete mít stále rádi.

Další pravidlo říká: Vyjadřujte se s úctou. Co to znamená?

Úcta sehrává při zvládání konfliktů klíčovou roli. Zachování úcty nám zabraňuje překročit hranice, za nimiž dochází k nevratným následkům. Jakmile se z myšlení i slov vytratí úcta, snadno propadáme nekontrolovatelnému hněvu. Pokud chce při hádce jedna strana použít slova jako zbraň a svého partnera si neváží, pak obvykle vysloví něco nečekaného, co druhému ublíží (například mu vynadá). Při další hádce se však tento atak stane startovní čárou: pokud dotyčný bude chtít znovu prosadit svůj názor, musí přitvrdit a říct něco silnějšího, urážlivějšího. Asi už tušíte, jak tento proces skončí. Je jen otázkou času, než dojde na první facku… S úctou vůči partnerovi dokážete tomu všemu předejít!

Musím se přiznat, že přesně nevím, co si představit pod dalším pravidlem: Formulujte přesně. Mohl byste to trochu vysvětlit?

Během hádky se partneři nechávají unést a vyčítají si všeobecné věci. Dávejte si proto pozor, abyste přesně formulovali to, co vám na chování druhého člověka vadí. Nepoužívejte slova „vždy“ a „nikdy“! Během hádky se za všech okolností soustřeďte jen na přítomnost a nesnažte se pomstít za nějaké minulé křivdy!

Komunikace je základem každého vztahu. Měli bychom dbát na pozitivní komunikaci. Souhlasíte?

Možná vás překvapí, když řeknu, že přítomnost negativní komunikace ještě neznamená, že by manželství mělo vážný problém. Důležité je, abychom pozitivní a negativní komunikaci udrželi v rovnováze. Slovem rovnováha však nemám na mysli poměr 50 : 50! Výzkumy amerického profesora psychologie Dr. Johna Gottmana jednoznačně dokázaly, že ve šťastných manželstvích je poměr pozitivní a negativní komunikace 5 : 1. Jinak řečeno, pokud chcete být spolu dlouhodobě šťastní, pak by na jedno obvinění nebo stížnost mělo připadnout alespoň pět pochval nebo jiných pozitivních vyjádření!

To je tedy velmi zajímavé. To má určitě také vliv na stabilitu a soudržnost manželství. Je to tak?

Nepochybně. Manželství se dá považovat za stabilní, pokud mezi manželi převládá pětkrát více pozitivních pocitů, zážitků, vyjádření a gest než těch negativních. Je-li tento poměr zachován, vztah nemohou ohrozit konflikty, hněv ani jiné vnější okolnosti. Na „pozitivní“ misku vah se pokládá vše, čím se partneři vzájemně posilují, čím vyjadřují, jak moc je pro ně jejich protějšek důležitý. Jsou to projevy něžnosti, zájem o věci toho druhého, péče o něho, slova a činy vyjadřující ohodnocení a ocenění, empatie, přijetí partnera v každé situaci nebo vtipkování a společný smích. A ještě dodám: dávejte si pozor na poměr 5 : 1 a snažte se o sebevědomé vyjádření přání, myšlenek a pocitů (na rozdíl od vyjádření agresivního či nejistého). To také může velmi pomoci.

Zaujala mne role společného smíchu. To je vlastně vyjádření dalšího principu dobré komunikace: jako prostředek komunikace využívejte humor. Jakou roli tedy humor hraje?

Na jedné straně humor výborně odstraňuje negativní pocity. Je s ním ale spojeno i určité nebezpečí. Buďme velmi opatrní, aby objektem našeho vtipkování nebyl ten druhý. Dělání si legrace a zesměšňování partnera má na vztah zcela opačný efekt.

Tedy smějme se společně, ale berme se navzájem vážně. To je vlastně další vaše zásada. Co to znamená?

Při každé hádce se navzájem ujišťujte o tom, že považujete vzájemné potřeby za důležité a že vidíte i zájmy toho druhého. Je mnohem snazší udělat kompromis s osobou, o níž víme, že je na naší straně i tehdy, když s námi nesouhlasí. I když se vám nepodaří dohodnout, projevte si vzájemnou úctu respektováním vašich pocitů a názorů! To může velmi pomoci.

Na závěr platí pravidlo: hádky a spory se týkají pouze vás.

Odolejte nutkání hovořit o partnerských konfliktech s přáteli nebo rodiči! Možná jste si mezi sebou už dávno váš problém vyřešili, ale ostatní, které jste do konfliktu zbytečně vtáhli, mohou vůči vašemu partnerovi i nadále pociťovat hněv nebo zklamání. Aby byly rozdíly mezi konstruktivním a destruktivním zvládáním konfliktů ještě jasnější, uzavřu tuto kapitolu tabulkou obsahující srovnání obou přístupů: